Monthly Archives: Červenec 2016

Elektronické podávání přiznání k dani z nemovitosti

Přiznání k dani z nemovitých věcí

Je zajímavé sledovat, jak se stát občas zamotává do všemožných nařízení a povinností a občas se stane, že občanům ukládá povinnost, kterou nemohou splnit.

Teleworking – teorie a praxe

Teleworking (Ilustrační foto, autor: kandinski)

Na několika následujících řádcích bych se rád věnoval problematice řízení teleworkerů, tedy zaměstnanců pracujících vzdáleně z domova. Podle mého názoru se tento jev začíná stále častěji prosazovat i v našich podmínkách a staví zástupce mnoha společností před otázku, zda organizaci přizpůsobit těmto trendům.

Zakažme pera, propisky, tužky a fixy

Vandalismus (autor: amycgx)

Dobře si pamatuji na dokonale zkrášlené dveře a stěny toalet na různých vzdělávacích ústavech, které jsem navštěvoval. Mnoha sloganům a kresbám nelze upřít originalitu, některé z nich se mi navždy vryly do paměti. Vzhledem k jejich vulgární povaze si je zde však nemohu dovolit prezentovat.