Category Archives: Politika

Plánované změny na I/47 v Hranicích

V poslední době mě překvapilo prohlášení starosty Hranic, Jiřího Kudláčka, k plánovaným změnám na silnici I/47, která tvoří průtah Hranicemi ve směru Přerov–Nový Jičín.

Pan starosta chce zajistit, aby komunikace byla pro město přínosná, a podle jeho slov momentálně bude jednat o opatřeních, která povedou ke snížení rychlosti na této komunikaci (momentální maximální rychlost v tomto úseku je 70 km/h) a snížení počtu pruhů ze čtyř na dva.

Pokusím se nastínit skutečný popis situace:

Na silnici I/47 mezi CT Parkem a sídlištěm Struhlovsko se nacházejí dva kritické úseky, kde vstupují do vozovky chodci. Jde o oblast nepoužívaného napojení sídliště Struhlovsko na silnici I/47 (1) a oblast čerpacích stanic (2).

Momentálně je v tomto úseku vedena doprava čtyřmi pruhy s maximální rychlostí 70 km/h.

Ve vzdálenosti pouhých cca 80 metrů od místa, kde došlo v roce 2017 ke dvěma tragickým nehodám, se nachází podjezd a podchod pod silnicí I/47 (3, Hviezdoslavova ulice).

I/47 v Hranicích

Většina zaměstnanců CT Parku se na pracoviště dopravuje vlastními vozy, městskou hromadnou dopravou, autobusovou dopravou organizovanou zaměstnavateli a pěšky například východní branou u schodů ve Hviezdoslavově ulici (4).

Riskantní přebíhání přes silnici I/47 má význam maximálně pro obyvatele sídliště Struhlovsko pracující v CT Parku, kterým může mírně ukrátit cestu, případně pro hosty restaurace u čerpací stanice Shell.

Jaké jsou počty chodců přecházejících silnici v tomto úseku, kteří by navrhovaným řešením získali mírnou výhodu? Kolik vozidel tímto úsekem projíždí a bude navrhovaným řešením omezeno?

Chtěl bych věřit, že prohlášení pana starosty předcházela důsledná What-If analýza celé situace a navrhovaného řešení. Pak se ale ptám, zda zohlednili následující situace:

  1. Díky dálnici D1 je aktuálně většina tranzitní dopravy vedena mimo Hranice. V případě nenadálých situací na D1 se ale doprava odklání na silnici I/47. V úseku s jedním pruhem v jednom směru se sníženou rychlostí (předpokládejme 50 km/h z aktuálních 70 km/h) vznikne v takové situaci „úzké místo“ (bottleneck), které spolehlivě způsobí dopravní kolaps na hlavní trase v regionu.
  2. Samotné snížení rychlosti a vyznačení přechodu pro chodce nemusí nutně zabránit dalším nehodám. Pokud i přes plánovaná opatření dojde k nehodě / kolizi vozidla s chodcem, způsobí taková nehoda uzavření jednoho pruhu a odklon dopravy přes centrum města, což zejména v dopravní špičce způsobí pro změnu kolaps dopravy ve městě.

Domnívám se, že lepším řešením, které by zcela eliminovalo tragické střety vozidel s chodci, je vybudování plotu ve středu této komunikace (pokud to dovolí situace a legislativa) nebo oplocení komunikace. Můžeme debatovat o dalším mimoúrovňovém přechodu, nicméně z pohledu chodce bych se spokojil s vybudováním chodníků od čerpacích stanic k podchodu ve Hviezdoslavově ulici (3)

Nesouhlasím s tvrzením pana starosty, že silnice I/47 město rozděluje. Na poměrně krátkém úseku v délce 3 km se nachází celkem šest míst, kde mohou chodci silnici bezpečně (mimoúrovňově) přejít. Průtah je navíc využíván mnoha občany města v době dopravní špičky, kdy je neprůjezdné centrum města.

Simulace kampaně – online hra

Během léta jsem dával dohromady hru zaměřenou na simulaci kampaně Svobodných. Cílem je odpovídat v kontaktní kampani co nejlépe na otázky voličů, a získat tak maximum hlasů. Stačí odpovídat co nejlépe v souladu s programem a myšlenkami Strany svobodných občanů.

Jaký mám názor na imigraci a uprchlickou krizi

Uprchlická krize
Jaký mám názor na imigraci a uprchlickou krizi – Chápu, že jde o velké téma těchto voleb. Často potkávám voliče s názorem, že jde o jediné téma voleb a nic jiného je nezajímá, protože nic jiného není důležité. Všímám si, že téma imigrace je u nás vnímáno černobíle – ať máte jakýkoli názor, budete zařazeni buď mezi xenofoby, nebo mezi vítače a sluníčkáře, pro mnohé bohužel neexistuje nic mezi tím.

Volby do poslanecké sněmovny 2017

Volte číslo 12

Do parlamentních voleb zbývá jen několik dní, a tak bych vás chtěl požádat o přízeň. V letošních volbách kandiduji jako dvojka na kandidátce Strany svobodných občanů (Svobodní, číslo 12) v Olomouckém kraji.

Žádost o voličský průkaz

Volby se blíží, a pokud hodláte volit mimo své trvalé bydliště a nestihnete zajet zažádat o voličský průkaz osobně, můžete poslat žádost poštou nebo datovou schránkou.

Proč volit Svobodné místo ODS?

Když někomu nabízím Svobodné jako jedinou skutečně pravicovou stranu, dotyčný často argumentuje tím, že má strach, že Svobodní nepřekročí pětiprocentní hranici a jeho hlas propadne, takže dá svůj hlas raději ODS.

Nesmysl jménem voličské průkazy

Právě s jedním známým řeším, jak se při každých volbách naříká, že byla malá účast, ale na druhou stranu stát dělá pramálo proto, aby tento úkon občanům usnadnil.

A zase to progresivní zdanění…

Daně

Tak jsem se dnes dočetl, že ČSSD (pokud vyhraje volby) plánuje zavést čtyři sazby daně z příjmu. Čtyři? Čtyři? Proč jen čtyři? Proč ne třeba 40? Jako by nestačila „solidární“ daň.

Krajské volby 2016

Svobodní a soukromníci

Termín krajských voleb se blíží a já bych chtěl touto cestou poprosit, abyste nezapomněli vhodit do urny i svůj volební lístek. Letos je to poprvé, co jsem se objevil na některé z kandidátek, takže pro mě budou mít volby trochu jiný nádech.

Nechci daně v pekle!

V posledních dnech se opět dostává do povědomí téma daňových rájů a vyhýbání se placení daní.