Category Archives: Politika

Volby do zastupitelstva v Hranicích

Martin Staviař

Letos ve volbách do zastupitelstva v Hranicích „kryjeme záda“ ODS, já kandiduji jako čtvrtý na kandidátní listině.

Plánované změny na I/47 v Hranicích

V poslední době mě překvapilo prohlášení starosty Hranic, Jiřího Kudláčka, k plánovaným změnám na silnici I/47, která tvoří průtah Hranicemi ve směru Přerov–Nový Jičín.

Pan starosta chce zajistit, aby komunikace byla pro město přínosná, a podle jeho slov momentálně bude jednat o opatřeních, která povedou ke snížení rychlosti na této komunikaci (momentální maximální rychlost v tomto úseku je 70 km/h) a snížení počtu pruhů ze čtyř na dva.

Pokusím se nastínit skutečný popis situace:

Na silnici I/47 mezi CT Parkem a sídlištěm Struhlovsko se nacházejí dva kritické úseky, kde vstupují do vozovky chodci. Jde o oblast nepoužívaného napojení sídliště Struhlovsko na silnici I/47 (1) a oblast čerpacích stanic (2).

Momentálně je v tomto úseku vedena doprava čtyřmi pruhy s maximální rychlostí 70 km/h.

Ve vzdálenosti pouhých cca 80 metrů od místa, kde došlo v roce 2017 ke dvěma tragickým nehodám, se nachází podjezd a podchod pod silnicí I/47 (3, Hviezdoslavova ulice).

I/47 v Hranicích

Většina zaměstnanců CT Parku se na pracoviště dopravuje vlastními vozy, městskou hromadnou dopravou, autobusovou dopravou organizovanou zaměstnavateli a pěšky například východní branou u schodů ve Hviezdoslavově ulici (4).

Riskantní přebíhání přes silnici I/47 má význam maximálně pro obyvatele sídliště Struhlovsko pracující v CT Parku, kterým může mírně ukrátit cestu, případně pro hosty restaurace u čerpací stanice Shell.

Jaké jsou počty chodců přecházejících silnici v tomto úseku, kteří by navrhovaným řešením získali mírnou výhodu? Kolik vozidel tímto úsekem projíždí a bude navrhovaným řešením omezeno?

Chtěl bych věřit, že prohlášení pana starosty předcházela důsledná What-If analýza celé situace a navrhovaného řešení. Pak se ale ptám, zda zohlednili následující situace:

  1. Díky dálnici D1 je aktuálně většina tranzitní dopravy vedena mimo Hranice. V případě nenadálých situací na D1 se ale doprava odklání na silnici I/47. V úseku s jedním pruhem v jednom směru se sníženou rychlostí (předpokládejme 50 km/h z aktuálních 70 km/h) vznikne v takové situaci „úzké místo“ (bottleneck), které spolehlivě způsobí dopravní kolaps na hlavní trase v regionu.
  2. Samotné snížení rychlosti a vyznačení přechodu pro chodce nemusí nutně zabránit dalším nehodám. Pokud i přes plánovaná opatření dojde k nehodě / kolizi vozidla s chodcem, způsobí taková nehoda uzavření jednoho pruhu a odklon dopravy přes centrum města, což zejména v dopravní špičce způsobí pro změnu kolaps dopravy ve městě.

Domnívám se, že lepším řešením, které by zcela eliminovalo tragické střety vozidel s chodci, je vybudování plotu ve středu této komunikace (pokud to dovolí situace a legislativa) nebo oplocení komunikace. Můžeme debatovat o dalším mimoúrovňovém přechodu, nicméně z pohledu chodce bych se spokojil s vybudováním chodníků od čerpacích stanic k podchodu ve Hviezdoslavově ulici (3)

Nesouhlasím s tvrzením pana starosty, že silnice I/47 město rozděluje. Na poměrně krátkém úseku v délce 3 km se nachází celkem šest míst, kde mohou chodci silnici bezpečně (mimoúrovňově) přejít. Průtah je navíc využíván mnoha občany města v době dopravní špičky, kdy je neprůjezdné centrum města.

Simulace kampaně – online hra

Během léta jsem dával dohromady hru zaměřenou na simulaci kampaně Svobodných. Cílem je odpovídat v kontaktní kampani co nejlépe na otázky voličů, a získat tak maximum hlasů. Stačí odpovídat co nejlépe v souladu s programem a myšlenkami Strany svobodných občanů.

Jaký mám názor na imigraci a uprchlickou krizi

Uprchlická krize
Jaký mám názor na imigraci a uprchlickou krizi – Chápu, že jde o velké téma těchto voleb. Často potkávám voliče s názorem, že jde o jediné téma voleb a nic jiného je nezajímá, protože nic jiného není důležité. Všímám si, že téma imigrace je u nás vnímáno černobíle – ať máte jakýkoli názor, budete zařazeni buď mezi xenofoby, nebo mezi vítače a sluníčkáře, pro mnohé bohužel neexistuje nic mezi tím.

Volby do poslanecké sněmovny 2017

Volte číslo 12

Do parlamentních voleb zbývá jen několik dní, a tak bych vás chtěl požádat o přízeň. V letošních volbách kandiduji jako dvojka na kandidátce Strany svobodných občanů (Svobodní, číslo 12) v Olomouckém kraji.

Žádost o voličský průkaz

Volby se blíží, a pokud hodláte volit mimo své trvalé bydliště a nestihnete zajet zažádat o voličský průkaz osobně, můžete poslat žádost poštou nebo datovou schránkou.

Nesmysl jménem voličské průkazy

Právě s jedním známým řeším, jak se při každých volbách naříká, že byla malá účast, ale na druhou stranu stát dělá pramálo proto, aby tento úkon občanům usnadnil.

A zase to progresivní zdanění…

Daně

Tak jsem se dnes dočetl, že ČSSD (pokud vyhraje volby) plánuje zavést čtyři sazby daně z příjmu. Čtyři? Čtyři? Proč jen čtyři? Proč ne třeba 40? Jako by nestačila „solidární“ daň.

Krajské volby 2016

Svobodní a soukromníci

Termín krajských voleb se blíží a já bych chtěl touto cestou poprosit, abyste nezapomněli vhodit do urny i svůj volební lístek. Letos je to poprvé, co jsem se objevil na některé z kandidátek, takže pro mě budou mít volby trochu jiný nádech.

Nechci daně v pekle!

V posledních dnech se opět dostává do povědomí téma daňových rájů a vyhýbání se placení daní.