Česká republika na 40. místě globálního indexu podnikání

GEI

Podnikání je hnacím motorem hospodářského růstu. Bez podnikání a podnikatelů by docházelo jen k minimu inovací, nízkému růstu produktivity a prakticky by se zastavil vznik nových pracovních míst. Jak měřit úspěšnost země v podnikatelské oblasti?

K úspěchu v podnikání ale nedochází ve vzduchoprázdnu. Podnikatelé existují v kontextu svého geografického umístění – ať už jde o místní, národní nebo dokonce nadnárodní ekonomiku a společnosti.

Mix názorů, zdrojů a infrastruktury vytváří podnikatelský ekosystém a měřením „zdraví“ takového ekosystému určuje Globální index podnikání (GEI), který je každoročně sestavován pro každou ze 137 zemí. Následně umožňuje porovnání těchto zemí na základě výkonu. Takto pak snadno zjistíme, jak si jednotlivé země vedou v domácím i mezinárodním kontextu.

Metodika GEDI (Global Entrepreneurship Development Institute) shromažďuje údaje o podnikatelských postojích, schopnostech a aspiracích místního obyvatelstva a následně je porovnává s převládající sociální a ekonomickou „infrastrukturou“ – to zahrnuje aspekty, jako je širokopásmové připojení a dopravní spojení s vnějšími trhy. Tento proces vytváří 14 pilířů, které organizace GEDI používá k měření „zdraví“ regionálního ekosystému.

Pilíře zahrnují například vnímání příležitostí, konkurenci, lidský kapitál, inovace procesů, sítě nebo přijímání technologií.

A jak si podle indexu GEI stojí Česká republika? Ve světovém žebříčku jsme obsadili 40. místo, v regionálním 24.

Všichni naši sousedi se umístili lépe – Německo na 12. místě, Polsko na 31. místě, Rakousko na 14. místě a Slovensko na 35. místě.

Podrobnosti o hodnocení České republiky: https://thegedi.org/countries/czech_republic

Možnost porovnání s jinými zeměmi: https://thegedi.org/tool/

Máme tedy co dohánět a bohužel se obávám, že s přístupem současné vlády k podnikání se budeme v následujících letech v indexu dále propadat. Je třeba si uvědomit, že k lepší pozici zcela jistě nepomohou agentury typu CzechInvest ani dotace. Klíčem je uvolnění prostředí, odstranění byrokratických překážek a zrušení dotací, které křiví tržní prostředí a vytváří příležitosti pro korupci. Zdroje je nutné přesunout do údržby a budování infrastruktury a podpory vzdělání.

Komentáře

(počet komentářů)