Elektronické podávání přiznání k dani z nemovitosti

Přiznání k dani z nemovitých věcí

Je zajímavé sledovat, jak se stát občas zamotává do všemožných nařízení a povinností a občas se stane, že občanům ukládá povinnost, kterou nemohou splnit.

Když už mají vlastníci datových schránek povinnost podávat přiznání pro FÚ elektronicky, tak by bylo pěkné, kdyby byly v EPO (elektronická podání) k dispozici všechny formuláře. Třeba dílčí podání k dani z nemovitosti prostě elektronicky podat nelze. Pokud se nemýlím, tak dílčí přiznání podávám vždy, když už nějakou nemovitost v daném katastru vlastním – tedy v situacích, kdy například přikoupím další nemovitost.

Pokud se tedy chci vyhnout pokutě, nezbývá než vygenerovat PDF pro řádné Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí, převést na obrázky, ručně (například v tak sofistikovaném softwaru, jakým je Malování) přepsat na dílčí, vytisknout, podepsat, naskenovat a poslat elektronicky jako „Obecná písemnost určená pro podání orgánům Finanční správy ČR“, jak radí generální finanční ředitelství.

To je jen takový povzdech k aktuálnímu stavu elektronizace veřejné správy…

Komentáře

(počet komentářů)