Ještě pár slov k EET

Pokladna

Dlouho jsem se nedostal k tomu, abych vyjádřil svůj názor na elektronickou evidenci tržeb. Přicházím tedy alespoň s několika postřehy (tak trochu s křížkem po funuse).

Na začátek zopakuji stokrát zopakované – kdo obcházel daňové povinnosti dříve, bude to dělat i nadále. V české kotlině se uměli lidé vždy přizpůsobit. Je jedno, zda to vyřeší softwarovou změnou pokladny nebo jednoduše nevytištěním účtenky, protože za pár měsíců se vše nějak „utřepe“ (k čemuž už možná dochází) a hosté začnou účtenky v restauracích ignorovat tak, jak tomu bylo doposud. Až zarytým zastáncům EET řemeslník z vedlejší vesnice zrekonstruuje kuchyň a navrhne cenu „100 bez papíru nebo 120 s papírem“, také se nejspíš nebudou dožadovat účtenky. Pro poctivé podnikatele tady ale zůstane další starost navíc.

EET je zbytečnost

Stát se měl v první řadě pokusit vytěžit maximum informací z dat, která již od podnikatelů dostává (a že jich nedostává málo). Současný stav ale ukazuje, že stát například není schopen zamezit ani dvojímu uplatnění slevy na dítě, tedy situaci, kdy si slevu na dítě uplatní oba rodiče. Jedno dítě, jedno rodné číslo, jedna položka v databázi. A to je jen jeden příklad. Pokud finanční správa nedokáže ohlídat ani toto, těžko si dovedu představit, že by byla schopná využít komplexnější data a získat z nich nějaké použitelné výstupy.

Pokud už se tedy zbytečně zavádí vyšší úroveň kontroly, která bude vytvářet komplikace pro daňové poplatníky, měla by se týkat jen těch, kteří byli v minulosti usvědčeni z daňových podvodů.

EET představuje další bariéru vstupu na trh

Nejde totiž jen o současné podnikatele, ale i o ty, kteří teprve zvažují, že by se pustili do podnikání. Představte si, že jste absolvent školy nebo zaměstnanec a máte skvělý nápad, propracovaný podnikatelský plán a chcete ho realizovat. Už v minulosti byla první konfrontace s úřady pro mnohé začínající podnikatele současně také jejich posledním krokem v podnikání. A jak sám rád říkám – Ani sebelepší byznysplán nepřežije první střet s českými úřady.

Už jen pouhé zřízení provozovny je náročný úkon (rekolaudace, stavební úřad, hygiena, hasiči…). A s EET vzniká další prvek, který začínajícího podnikatele odrazuje od toho, aby s podnikáním vůbec začal. Přitom by si takové lidi měl stát hýčkat – a tím nemyslím budování podnikatelských inkubátorů, ale postupné zjednodušování prostředí. Z tohoto pohledu je EET cestou zpět.

Harmonogram zavádění přesahující do dalšího volebního období

A úplně na závěr – Jedním z nejhorších aspektů elektronické evidence tržeb je skutečnost, že nebude kompletně zavedena ještě v tomto volebním období tak, aby její případný úspěch nebo selhání dopadly na aktuální vládu (poslední fáze je ale naplánována na červen 2018). Pokud si současná vláda za elektronickou evidencí skutečně stojí, měla by přijmout plnou odpovědnost ještě v tomto volebním období.

Věřím tomu, že míra úspěšnosti elektronické evidence tržeb je měřitelná. Mohlo by jít o následující:

    • vyšší výběr daní (po očištění o růst ekonomiky a odečtení nákladů pro stát a podnikatele)
    • ukončování činnosti podnikatelů, pro které představuje EET zátěž
    • pokud vás napadne něco dalšího, neváhejte přidat komentář

Jestliže má být elektronická evidence tržeb tak úžasná, pak se přece bude každý ministr financí chtít pochlubit nezávisle vyhodnocenými výsledky přínosu tohoto opatření ještě před volbami (zatím se spíše mlží).

A teď ještě tu o potrefené huse

Živnostenské oprávnění mám od roku 2006, naprostou většinu plateb přijímám bezhotovostně (odhadem 97–98 %), takže je vše evidováno ve fakturačním systému a na bankovních výpisech. Pro mě osobně se zavedením EET mění jen to, že začnu striktně odmítat platby v hotovosti a zákazníci bez účtu je budou muset provádět přes složenku nebo vkladem hotovosti na účet.

Komentáře

(počet komentářů)