Krajské volby 2016

Svobodní a soukromníci

Termín krajských voleb se blíží a já bych chtěl touto cestou poprosit, abyste nezapomněli vhodit do urny i svůj volební lístek. Letos je to poprvé, co jsem se objevil na některé z kandidátek, takže pro mě budou mít volby trochu jiný nádech.

Jaký mám názor na řízení kraje? Prioritou kraje by mělo být kvalitní a dostupné školství zaměřené na spolupráci s místními podniky. Stát a kraj by měl podpořit zejména obory produkující prakticky zaměřené absolventy, kteří dokáží naplnit poptávku podniků v regionech. V ideálním případě pak mladí lidé najdou práci v našem regionu.

Neměli bychom nechat mladé talenty a naše děti opouštět náš kraj. Vytvořme takové podmínky a zázemí, které je budou motivovat zůstat. Pomozme společně udělat z našeho regionu místo, kam se budou mladí lidé vracet, aby zde založili rodiny.

Efektivně fungující kraj se neobejde ani bez kvalitní infrastruktury. To je další oblast, ve které naše regiony pokulhávají. Chybí zejména obchvaty a napojení průmyslových oblastí na hlavní tahy. Zbytečné dopravní komplikace snižují konkurenceschopnost podniků v regionu a okrádají i běžné občany o čas, který by mohli strávit například se svými rodinami. V neposlední řadě jde také o bezpečnost.

Stát i kraj by se měl zaměřit na snížení byrokratické zátěže a vytvoření rovných podmínek pro všechny, aby místní společnosti a živnostníci nestáli v pozadí za nadnárodními podniky. Takový přístup v kombinaci s efektivně fungující infrastrukturou povede k vyšší konkurenceschopnosti regionu a vyšší životní úrovni.

Je nutné omezit zbytečné „projídání“ a rozhazování prostředků na krajské i státní úrovni.

Ostatně – je to náš kraj, jsou to naše peníze!

Nezapomeňte prosím 7. nebo 8. října přijít k volbám. Děkuji, pokud se rozhodnete volit Svobodné a Soukromníky (číslo 52) a případně zakroužkovat mé jméno (v Olomouckém kraji) či jména dalších kandidátů Svobodných.

Ing. Martin Staviař
Kandidát do krajského zastupitelstva Olomouckého kraje za Svobodné a Soukromníky

Komentáře

(počet komentářů)