Tag Archives: doprava

Plánované změny na I/47 v Hranicích

V poslední době mě překvapilo prohlášení starosty Hranic, Jiřího Kudláčka, k plánovaným změnám na silnici I/47, která tvoří průtah Hranicemi ve směru Přerov–Nový Jičín.

Pan starosta chce zajistit, aby komunikace byla pro město přínosná, a podle jeho slov momentálně bude jednat o opatřeních, která povedou ke snížení rychlosti na této komunikaci (momentální maximální rychlost v tomto úseku je 70 km/h) a snížení počtu pruhů ze čtyř na dva.

Pokusím se nastínit skutečný popis situace:

Na silnici I/47 mezi CT Parkem a sídlištěm Struhlovsko se nacházejí dva kritické úseky, kde vstupují do vozovky chodci. Jde o oblast nepoužívaného napojení sídliště Struhlovsko na silnici I/47 (1) a oblast čerpacích stanic (2).

Momentálně je v tomto úseku vedena doprava čtyřmi pruhy s maximální rychlostí 70 km/h.

Ve vzdálenosti pouhých cca 80 metrů od místa, kde došlo v roce 2017 ke dvěma tragickým nehodám, se nachází podjezd a podchod pod silnicí I/47 (3, Hviezdoslavova ulice).

I/47 v Hranicích

Většina zaměstnanců CT Parku se na pracoviště dopravuje vlastními vozy, městskou hromadnou dopravou, autobusovou dopravou organizovanou zaměstnavateli a pěšky například východní branou u schodů ve Hviezdoslavově ulici (4).

Riskantní přebíhání přes silnici I/47 má význam maximálně pro obyvatele sídliště Struhlovsko pracující v CT Parku, kterým může mírně ukrátit cestu, případně pro hosty restaurace u čerpací stanice Shell.

Jaké jsou počty chodců přecházejících silnici v tomto úseku, kteří by navrhovaným řešením získali mírnou výhodu? Kolik vozidel tímto úsekem projíždí a bude navrhovaným řešením omezeno?

Chtěl bych věřit, že prohlášení pana starosty předcházela důsledná What-If analýza celé situace a navrhovaného řešení. Pak se ale ptám, zda zohlednili následující situace:

  1. Díky dálnici D1 je aktuálně většina tranzitní dopravy vedena mimo Hranice. V případě nenadálých situací na D1 se ale doprava odklání na silnici I/47. V úseku s jedním pruhem v jednom směru se sníženou rychlostí (předpokládejme 50 km/h z aktuálních 70 km/h) vznikne v takové situaci „úzké místo“ (bottleneck), které spolehlivě způsobí dopravní kolaps na hlavní trase v regionu.
  2. Samotné snížení rychlosti a vyznačení přechodu pro chodce nemusí nutně zabránit dalším nehodám. Pokud i přes plánovaná opatření dojde k nehodě / kolizi vozidla s chodcem, způsobí taková nehoda uzavření jednoho pruhu a odklon dopravy přes centrum města, což zejména v dopravní špičce způsobí pro změnu kolaps dopravy ve městě.

Domnívám se, že lepším řešením, které by zcela eliminovalo tragické střety vozidel s chodci, je vybudování plotu ve středu této komunikace (pokud to dovolí situace a legislativa) nebo oplocení komunikace. Můžeme debatovat o dalším mimoúrovňovém přechodu, nicméně z pohledu chodce bych se spokojil s vybudováním chodníků od čerpacích stanic k podchodu ve Hviezdoslavově ulici (3)

Nesouhlasím s tvrzením pana starosty, že silnice I/47 město rozděluje. Na poměrně krátkém úseku v délce 3 km se nachází celkem šest míst, kde mohou chodci silnici bezpečně (mimoúrovňově) přejít. Průtah je navíc využíván mnoha občany města v době dopravní špičky, kdy je neprůjezdné centrum města.

Je staré auto vždy méně ekologické než pořízení nového?

V srpnu nás média opět masírovala strašením nejstarším vozovým parkem v Evropě. Průměrné auto v ČR je prý staré 15 let. V souvislosti s tím se občas začínají přetřásat názory, že stát by měl nasadit restrikce, které staré vozy znevýhodní, nebo občany jinak motivovat k omlazení vozového parku (například šrotovným).