Žádost o voličský průkaz

Volby se blíží, a pokud hodláte volit mimo své trvalé bydliště a nestihnete zajet zažádat o voličský průkaz osobně, můžete poslat žádost poštou nebo datovou schránkou.

Žádost o voličský průkaz může úřad přijmout osobním doručením do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů (tj. do 16:00 hodin dne 18. října 2017) nebo podáním doručeným úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. do 13. října 2017). Úřad je oprávněn předat (zaslat) vyhotovený voličský průkaz žadateli nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (tj. nejdříve 5. října 2017).

Některá města dávají k dispozici vlastní formuláře žádosti o voličský průkaz, pokud ale vzor žádosti na webu svého města nenajdete, může vám pomoci některá z variant, které jsem vytvořil. Doporučuji samozřejmě nejprve prohledat web města a případně použít oficiální vzor.

 

Můžete buď vyplnit následující formulář, opatřit ho ověřeným podpisem (například na CzechPointu) a poslat na odbor vnitřních věcí městského úřadu, kde máte trvalé bydliště:

Žádost o voličský průkaz (ověřený podpis) (staženo 139× )

 

Nebo můžete vyplnit následující formulář a odeslat ho do datové schránky svého městského úřadu:

Žádost o voličský průkaz (datová schránka) (staženo 140× )

 

Identifikátor datové schránky najdete na webu města, kde žádáte o voličský průkaz.

 

Aktualizace: Pohodlným způsobem můžete vytvořit žádost o voličský průkaz také zde: https://volby.hlidacstatu.cz/

Komentáře

(počet komentářů)